XXIV. EconLab Modelleme Okulu

R ile Ekonometrik Modellemenin Temelleri

22-23 ve 29-30 Ocak 2022

Hakkında


WERI Eğitim Araştırma Geliştirme tarafından düzenlenen XXIV. EconLab Modelleme Okulu 22-23 ve 29-30 Ocak 2021 tarihlerinde zoom altyapısı kullanılarak canlı-çevrimiçi (online-live) olarak düzenlenecektir. EconLab Modelleme Eğitim'leri 2013 yılından beri farklı konularda düzenli olarak düzenlenmektedir.
EconLab Modelleme Okulu eğitimleri WERI Eğitim Araştırma Geliştirme'nin kurucusu Prof. Dr. Yılmaz Kılıçaslan tarafından organize edilmektedir.

Amaç


EconLab Modelleme Okulu’nun amacı yurtiçinde ve yurtdışında yerleşik, özelde iktisat ve idari bilimler genelde ise sosyal bilimler alanında araştırma yapan ya da yapmaya niyeti olan araştırmacılara model kurma yetisi kazandırabilmek için hem temel düzeyde ekonometrik teknikler hem de iktisadi ve sosyal değişkenlerle ilgili temel ilişkileri tanıtmaktır. Buradaki temel amaç araştırmacılara bağımsız araştırma yapabilmeleri için temel teorik ve teknik bilgileri tanıtmaktır.

Kimler Katılabilir?


EconLab Modelleme Okulu'na İktisadi ve İdari bilimler alanında araştırma yapmakta yada yapma niyetinde olan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, kamu yada özel kurumlardaki araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler katılabilirler. Diğer sosyal bilim dallarındaki araştırmacıların kayıt olmadan önce program hakkında daha detay bilgi almaları tavsiye edilir.

Ne Zaman? Nerede?


Ne zaman?

EconLab XXIV. Modelleme Okulu - R ile Ekonometrik Modellemenin Temelleri 22-23 ve 29-30 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenecektir.

Nerede?

EconLab XXIV. Modelleme Okulu canlı-çevrimiçi (onlive-live) olarak Zoom altyapısı kullanılarak düzenlenecektir.

Program


Eğitimler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ozan Eruygur tarafından verilecektir.

 • 1. Gün: Cumartesi
  22 Ocak 2022

  09.30-10.00: Kayıt ve tanışma
  10.00-10.45: R'da Basit Regresyon
          • R ile uygulamalar
  10.45-11.00: Kahve arası
  11.00-11.45: Güven Aralıkları
          • Artık Histogramı ve Grafiği
          • R ile uygulamalar
  11.45-13.00: Öğle Yemeği
  13.00-13.45: Tahminler için Güven Bantları ve Grafiği
          • R ile uygulamalar
  13.45-14.00: Kahve arası
  14.00-14.45: R'da Çoklu Regresyon
          • R ile uygulamalar
  14.45-15.00: Kahve arası
  15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

 • 2. Gün: Pazar
  23 Ocak 2022

  10.00-10.45: HC Testi: Glejser Testleri
          • HC Testi: Goldfeld-Quandt Test
          • R ile Uygulamalar
  10.45-11.00: Kahve arası
  11.00-11.45: Spearman rank correlation test
          • R ile uygulamalar
  11.45-13.00: Öğle yemeği
  13.00-13.45: HC Testi: Breusch-Pagan test
          • R ile uygulamalar
  13.45-14.00: Kahve arası
  14.00-14.45: HC Testi: White test
          • White HC standard Sapmaları
          • R ile uygulamalar
  14.45-15.00: Kahve arası
  15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

 • 3. Gün: Cumartesi
  29 Ocak 2022

  10.00-10.45: Normalik Testi: Jarque-Bera test
          • R ile uygulamalar
  10.45-11.00: Kahve arası
  11.00-11.45: Atlanan Değişken Testi: Reset test
          • R ile Uygulamalar
  11.45-13.00: Öğle yemeği
  13.00-13.45: AC Testi: Durbin-Watson test
          • R ile Uygulamalar
  13.45-14.00: Kahve arası
  14.00-14.45: AC Testi: Breusch-Godfrey test
          • Newey-West standard sapmaları
          • R ile Uygulamalar
  14.45-15.00: Kahve arası
  15.00-15.45: Etkileşimli danışmanlık

 • 4. Gün: Pazar
  30 Ocak 2022

  10.00-10:45 : Cochrane Orcutt EGLS Tahmincisi
          • R ile Uygulamalar
  10.45-11:00 : Kahve Arası
  11.00-11:45 : Prais Winsten EGLS Tahmincisi
          • R ile Uygulamalar
  11.45-13.00 : Öğle Yemeği
  13.00-13.45 : J Test ve Encompassing F Test
          • R ile Uygulamalar
  13.45-14:00 : Kahve Arası
  14.00-14.45 : Yapısal Kırılma: Chow Test
          • Yapısal Kırılma: Recursive CUSUM test
          • R ile Uygulamalar
  14.45-15:00 : Kahve Arası
  15.00-15.45 : Etkileşimli danışmanlık

Burs


EconLab Modelleme Okulu'na katılım için çeşitli burslar verilemektedir. Burslar aşağıdaki gibidir:
1 - %100 burs (bir adet)
2 - %50 burs (iki adet)*
3 - %25 burs (dört adet)

EconLab Bursuna lisansüstü öğrenciler başvurabilir. Başvuru için;
1- Hangi burstan yararlanmak isteğini belirten bir e-mail, ve ekinde
2- CV, Öğrenci belgesi veya öğrenci kimlik fotokopisi
Burs son başvuru tarihi: 31 Aralık 2021
* Burslar tam ücret üzerinden verilir. Öğrenci indirimine ilave olarak burs verilmez.
** Burslar "ilk gelen alır" kuralına göre verilir.
*** Burs başvuru sonuçları en geç 3 Ocak 2022'den önce açıklanacaktır.

Kayıt


EconLab Modelleme Okulu’na erken kayıtlar için son tarih 5 Ocak 2022'dir. Eğitim minumum 5 kayıt ile açılır ve 20 katılımcı ile sınırlıdır. Kayıt ücretleri aşağıda çıkarılmıştır:

Erken Kayıt Ücreti* 5 Ocak 2022'den önce):
Akademik/Kamu: 1250 TL
Öğrenci+ (YL/Doktora): 1000 TL
Ticari/Özel: 1500 TL

Geç Kayıt Ücreti* (6 Ocak 2022'den sonra) (kontenjan olursa):
Akademik/Kamu: 1500 TL
Öğrenci+ (YL/Doktora): 1250 TL
Ticari/Özel: 1750 TL

* Kayıt ücreti eğitim faaliyetlerine katılım, etkileşimli danışmanlık ve katılım sertifikasını içermektedir. + Çalışan lisansüstü öğrenciler öğrenci indiriminden faydalanabilirler.

Kayıt formunu buradan indirebilirsiniz.